ABC Services biedt gestructureerd marktonderzoek aan dat een volledig inzicht bezorgt in product-markt-prijs combinaties in een bepaald marktgebied en binnen een bepaald marktsegment. Daarnaast worden in specifieke gevallen, volgens de noden van de klant, een aantal relevante parameters bestudeerd zoals regelgeving, culturele verschillen, ...

In alle gevallen wordt er een databank gebouwd bestaande uit alle relevante contacten uit hogervernoemde processen maar eveneens bestaande uit de perszoektocht.

In de analyses worden aanbevelingen voorgesteld over kansrijke benaderingsstrategieën en indien nodig worden er alternatieven overwogen.

Naast het eindverslag krijgt de klant eveneens de databank met alle contactgegevens en de gespreksdetails zodat toekomstige commerciële medewerkers eveneens voordeel kunnen halen uit deze informatie.

Het gehele proces gebeurt interactief, zodat tijdens de overlegmomenten de nodige bijsturingen kunnen plaatsvinden.